Woordbeeld Trainer bij spellingproblemen

Woordbeeldtrainer

De opzet van Woordbeeldtrainer is zo, dat met 16 weken training een spellingsachterstand van een tot anderhalf jaar kan worden ingelopen.

Er wordt algemeen aangenomen dat de auditief-analytische spellingsmethode zoals die in vrijwel elke taalmethode op de basisschool is terug te vinden, de enige manier is om kinderen te leren spellen. Juist het tegendeel blijkt in de praktijk waar. Heel veel kinderen kunnen niet overweg met deze manier van werken, met al zijn regeltjes en uitzonderingen.

WoordBeeldTrainer is een programma dat woordbeeld (visueel) en klankbeeld (auditief) in een neurolinguistische programmeersetting aan elkaar koppelt, waarbij het woord verankerd wordt in het geheugen.

WoordBeeldTrainer is er om kinderen met spellingsproblemen te helpen. De methode werkt waar de standaard aanpak faalt. Niet goed leren spellen zit veel minder vaak “in het kind” dan gedacht wordt!

Woordbeeldtrainer pakt het heel anders aan en is gebaseerd op een aantal wetenschappelijke inzichten:

  • Spiegelneuronen zorgen ervoor dat wij vaardigheden kunnen opdoen door imitatie. Dat geldt voor wat wij zien en horen.
  • We zijn in staat een mentaal beeld te vormen van klankbeeld en woordbeeld.
  • Die beelden kunnen wij ons los van elkaar, maar ook gecombineerd mentaal voorstellen.
  • Deze mentale beelden kunnen wij opslaan in het geheugen.
  • Kinderen ontwikkelen zich vanaf denken in beelden naar taligheid.
  • Soms heeft een van deze twee sterk de overhand en is er sprake van een disharmonisch model.
  • De verwerkingssnelheid van auditieve en visuele informatie kan sterk uiteenlopen en kan per kind sterk verschillen. Dit is onderzocht bij een grote groep dyslectische kinderen.
  • Kinderen hebben een voorkeur om of auditief, of visueel of motorisch te leren.
  • In WoordBeeldTrainer worden deze inzichten gecombineerd tot een unieke spellingmethode.

Voor ouders en school bestaan er 2 WoordBeeldTrainer programma’s: de particuliere versie (voor thuis en school) en de online versie (thuis en school).

WoordBeeldTrainer heeft alle functionaliteiten voor kinderen met ernstige spelllingsproblemen en -achterstanden, zoals geïntegreerd PI-dictee, clusterdictee, time-ordertesten, woordbestanden op basis van de spellingcategorieën en training naar analogie.

Daarnaast biedt de mogelijkheid om met de woordpakketten van elke taalmethode die op de basisscholen in Nederland gebruikt worden aan de slag te gaan.

Alleen coaches met voldoende kennis en vaardigheden worden gecertificeerd.

WoordBeeldTrainer is prima te combineren met de Kernvisiemethode, Leren Leren Methode of methode Ik leer anders.

Woordbeeldtrainer is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS.

Bron: CNLS

Burg. Dalenbergstraat 10 1486MT West-Graftdijk 06 305 62 928 info@praktijkabracadabra.nl Ma t/m vrij 9:00 - 17:00 Tijdens begeleidingen zal de telefoon niet opgenomen worden. U kunt mij een WhatsApp sturen.
%d bloggers liken dit: