Visueel screenen en trainen

Kijken doen we de hele dag door en doe je met je ogen. Zien doe je echter met je hersenen. Je ogen moeten goed kunnen volgen, richten en samenwerken en je beide hersenhelften moeten vervolgens goed samenwerken om daar één goed beeld van te maken. Visuele problemen zoals een verminderde of onjuiste oogsamenwerking kunnen leiden tot visuele stress. Je ogen en hersenen moeten dan heel hard werken om goed te kunnen zien. Dit kan allerlei klachten bij het leren geven, zoals:

 •      Concentratie- en gedragsproblemen
 •      Omdraaien van cijfers, letters of woorden
 •      Dansende letters
 •      Langzaam spellend en radend lezen
 •      Moeite met (begrijpend) lezen en/of niet willen lezen
 •      Overslaan van letters of woorden
 •      Een slordig handschrift
 •      Hoofdpijn, vermoeidheid, nek- en/of rugklachten
 •      Branderige, jeukende of tranende ogen bij visuele inspanning
 •      Coördinatieproblemen (oog-hand, hand-oog)
 •      Moeite met ruimtelijk inzicht

Wanneer je met deze klachten naar een oogarts gaat, wordt de gezichtsscherpte en de gezondheid van de ogen bekeken. De oogarts kijkt echter niet naar de samenwerking van de ogen en of de informatie goed verwerkt wordt door de hersenen. Naast scherp zicht moeten de ogen dus ook correct samenwerken. Bij een onjuiste oogsamenwerking correspondeert het beeld van het rechteroog niet goed met het beeld van het linkeroog. Het beeld wordt als het ware verwrongen.

Met grote inspanning kan het beeld duidelijker worden maar dit is voor het kind zeer vermoeiend. Vaak zien ze de letters dansen en verspringen de regels. Het lezen gaat vaak hakkelend en wordt als niet leuk en zeer inspannend ervaren. Het handschrift is vaak slordig en onregelmatig. Ze hebben vaak last van hoofdpijn, nekklachten en droge ogen en zijn onevenredig moe aan het einde van de dag. Bovendien hebben ze meestal concentratieproblemen, en moeite met leren, en vaak worden ze bestempeld als domme, drukke of moeilijke kinderen.

Onderzoek

Bij het testen van de visuele vaardigheden gebruik ik een bioptor en wordt er gekeken naar het richten van de ogen, de oogsamenwerking, de bewegende waarneming en de informatieverwerking. Het gaat daarbij om het zien met beide ogen en of de beide hersenhelften goed samen kunnen werken, zodat een goed beeld gevormd kan worden. Daarnaast vindt er altijd een visuomotorisch onderzoek plaats. Er wordt dan onder andere gekeken naar de oogvolgbewegingen, het convergeren en accommoderen. Tevens vindt er een screening op reflexrestanten plaats. Als er inderdaad sprake is van visuele stress dan gaan we oefeneningen doen om de ogen te trainen zodat je beter gaat zien en het leren daardoor makkelijker gaat.

Visuele training

Via visuele training kunnen tal van problemen opgelost worden.

Hier volgt een kleine greep uit de mogelijkheden:

 • Slechte oogsprongen kunnen door de training verdwijnen. Daardoor zal het kind tijdens het lezen geen regels of woorden meer overslaan of zomaar op een verkeerde regel lezen.
 • De oogsamenwerking zal door de training geoptimaliseerd worden waardoor er beter begrepen en onthouden wordt wat er waargenomen wordt.
 • Hoofdpijnklachten tengevolge van het lezen zullen verdwijnen.
 • De leesinspanning zal verminderen en er zal minder snel vermoeidheid optreden.
 • Leesweerstand als gevolg van te hoge visuele inspanning zal verdwijnen en er zal minder snel leesweerstand optreden.
 •  Fixatie disparatie kan door training opgeheven worden.

 

Bron: CNLS

Burg. Dalenbergstraat 10 1486MT West-Graftdijk 06 305 62 928 info@praktijkabracadabra.nl Ma t/m vrij 9:00 - 17:00 Tijdens begeleidingen zal de telefoon niet opgenomen worden. U kunt mij een WhatsApp sturen.
%d bloggers liken dit: