Tarieven

Remedial Teaching/Individuele begeleiding/begeleiding (middelbare) scholieren

 • Intake eerste 45 minuten gratis, daarna € 11,25 per 15 minuten
 • Op de praktijk per 45 minuten fysiek €45,-
 • Scholen op aanvraag

* Een uur is gemiddeld 45 minuten fysieke begeleiding en 15 minuten voorbereiding/verslaglegging.

* Op locatie is enkel mogelijk voor scholen

* Bij meer kinderen uit een gezin ontvang je korting! 

Intake/Pedagogisch Didactisch Onderzoek/Evaluaties:

 • Intake eerste 45 minuten gratis, daarna € 11,25 per 15 minuten
 • Pedagogisch Didactisch Onderzoek uitgebreid, verslag en handelingsplan € 195,00
 • Pedagogisch Didactisch Onderzoek beknopt, verslag en handelingsplan     € 95,00
 • Leervoorkeuren/dominantie-profiel, inclusief verslag € 75,00
 • Evaluatie na 6 weken eerste 30 minuten gratis, daarna €11,25 per 30 minuten
 • Uitgebreide screening van de ogen en reflexen, dominantieprofiel (±1,5 uur onderzoek) inclusief verslag   € 145,00

Training Begrijpend Lezen; ‘Alle teksten de baas”

 • Groepstraining, 6 bijeenkomsten van 1,5 uur,        € 189,00
 • Individueel, 6 bijeenkomsten 1 uur,                          € 270,00

(Creatieve) Kindercoaching

 • Intake, 45 minuten                                                          gratis en vrijblijvend
 • Pakket 5 sessies                                                                € 250,00 incl. BTW

Reken- en Spellingbootcamp

 • 2 x 2 uur in groepsverband                                             € 75,00
 • Individueel, 10 x 1 uur                                                     € 350,00
 • 5 x 2 uur in groepsverband                                             € 175,00
 • Workshop, 2 uur                                                                €  39,00

LEREN LEREN Training in groepen incl. materiaal

 • Training 8+, 8 bijeenkomsten incl. Materiaal; € 225.00
 • Training 12+, 2 x 3  uur of een dag a 6 uur; € 165,00

Deze training is ook individueel te volgen, dan reken ik mijn normale uurtarief (45 minuten fysiek) van €45,00 bij 6 uur (3x 90 minuten fysiek, 12+) 270,- 8 uur (4x 90 minuten fysiek)8+) €360,-)

LEREN LEREN Workshop in groepen incl. gebruik materiaal

 • Workshop, 2,5 uur, incl. gebruik Materiaal € 95.00 incl. BTW 

Deze workshop is ook als ouder en kind te volgen! Informeer naar de prijs!

Workshops (voor leerkracht-teams, ouders) op locatie, op aanvraag.

Zorgarrangementen/Workshops Leren Leren/Ouders/Scholen

Voor scholen maak ik graag een passend arrangement en offerte op maat. Informeer naar de mogelijkheden.

Algemene Toverspreuken oftewel spelregels…

Zie voor onze privacyverklaring de pagina Privacyverklaring, in het menu onder contact

· Indien uw kind verhinderd is om op de afgesproken afspraak te komen, dienen ouders/verzorgers dit tenminste 24 uur van tevoren door te gegeven via email, WhatsApp of telefoon. Zonder tijdig bericht van verhindering, wordt het tarief voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

· Remedial teaching is vrijgesteld van de BTW-plicht door de Belastingdienst waardoor er geen BTW berekend wordt over het bedrag. U kunt de facturen voldoen door middel van overschrijving per bank. U ontvangt gespecificeerde facturen per mail. Trainingen en workshops aan volwassenen vallen wel onder BTW plicht. Bij niet tijdige betaling wordt eenmalig een herinnering gestuurd zonder extra kosten, bij een tweede herinnering worden er €7,50 aan administratiekosten berekend. Deze zullen bij elke opvolgende herinnering verhoogd worden met €7,50.

· In overleg met de opdrachtgever wordt de locatie bepaald waar de remedial teaching/huiswerkbegeleiding wordt gegeven.  Dit kan in de praktijkruimte of op school. Bezoeken buiten een straal van 5 kilometer vanaf het praktijkadres worden de reiskosten apart in rekening gebracht. Er geldt een tarief van €0,29 per kilometer. De reiskosten worden maandelijks gefactureerd, per week staan de reiskosten op de maandelijkse factuur aangegeven. Over reiskosten dient men BTW te betalen.

· Praktijk AbraCaDabra is een eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar, onder nummer 64254399.

· Er is geen sprake van een resultaatsverplichting om de gestelde doelen bij de leerlingbegeleiding te bereiken. Praktijk ABraCaDabra kan niet aansprakelijk worden gesteld worden voor tegenvallende resultaten. Ouders zijn zelf verantwoordelijk om thuis te oefenen en erop toe te zien dat het meegegeven huiswerk gemaakt wordt.

· Praktijk ABraCaDabra kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen tijdens de reistijd van en naar de praktijk.

· Praktijk AbraCaDabra is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens het bezoek aan de praktijk. Praktijk ABraCaDabra is eveneens niet aansprakelijk voor mogelijke ongevallen tijdens bewegend leren (trampoline, wobbel, balansplank) of het traplopen naar de praktijkruimte.

· Overleg met derden gebeurt alleen met goedkeuring van de ouders/verzorgers van het kind.

· Een uur RT/begeleiding staat gelijk aan 45 minuten fysiek contact op de praktijk (of locatie) en 15 minuten voorbereidingstijd.

· In vakanties (met uitzondering van de zomervakantie) is de praktijk gewoon open en kan de begeleiding (RT) gewoon doorgang vinden. Op feestdagen is de praktijk gesloten. Voor voor 1 januari 2020 aangeschafte tien-rittenkaarten; Losse uren worden d.m.v. de 10 rittenkaart afgerekend. De tien rittenkaart is na aanschaf een half jaar geldig. Losse uren dienen ruim op tijd geboekt te worden (minimaal 48 uur en bij voorkeur een week tevoren). Niet gebruikte uren kunnen niet geretourneerd worden. Vanaf 1 januari 2020 wordt er niet meer gewerkt met tien-rittenkaart, ook is de huiswerkbegeleiding in groepjes komen te vervallen. Scholieren zullen alleen nog individueel begeleid worden.

· Gelieve de kinderen op de afgesproken tijd te brengen en te halen i.v.m. voorgaande en aansluitende afspraken. Er is geen wachtruimte aanwezig. Ouders zijn welkom bij de begeleiding mits het kind hier geen hinder van ondervindt, ouders dienen zich tijdens de begeleiding afzijdig te houden.

· De spelregels zijn gepubliceerd op de website. In de mail wordt verwezen naar deze algemene Toverspreuken. Deze kunnen op verzoek worden toegestuurd. Door akkoord te gaan met mijn diensten verklaart u akkoord te zijn met de Algemene Toverspreuken zoals deze vermeld staan op de website.

Rekeningnummer: IBAN: NL65 ABNA 0625245385

T.N.V.: Praktijk AbraCaDabra

KVKnummer: 64254399

BTW nummer; NL002132524B68

Burg. Dalenbergstraat 10 1486MT West-Graftdijk 06 305 62 928 info@praktijkabracadabra.nl Ma t/m vrij 9:00 - 17:00 Tijdens begeleidingen zal de telefoon niet opgenomen worden. U kunt mij een WhatsApp sturen.
%d bloggers liken dit: