Privacy en algemene voorwaarden

PRIVACYVERKLARING Praktijk ABraCaDabra 

MEI 2018 

Natuurlijk ga ik vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren heb ik deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met mij op. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn. 

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Esther Boonstra. De eigenaresse van Praktijk ABraCaDabra, gevestigd in West-Graftdijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64254399.

Persoonsgegevens

Waarom ik jouw gegevens bewaar 

Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samengaan als Esther van Praktijk ABraCaDabra en cliënt van Praktijk ABraCaDabra. 

Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd op dat je met mij wilt werken. Zie je er na een oriëntatie/intake of mailwisseling vanaf dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem. 

Verwerken persoonsgegevens 

Mocht je ja zeggen op werken met mij (of het nu om coaching, workshops of welke andere dienst dan maar ook van ABraCaDabra gaat) dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij, veilig bewaard op mijn laptop, die met wachtwoord en vingerafdruk beschermd is. Tijdens de begeleiding maak ik gebruik van een online dossier dat door jou te bekijken en aan te vullen is. Deze is beveiligd met een alleen aan jou verstrekte inlogcode en extra beveiliging via sms. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking oftewel mijn begeleiding. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef (bijvoorbeeld in contact met school) dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming. Hiervoor is een apart toestemmingsformulier beschikbaar die je ondertekend bij aanvang van de begeleiding (of nadien, indien we al lager samenwerken).

Wanneer een leerling wordt opgegeven voor online remedial teaching en/of het intakeformulier wordt ingevuld, verwerk ik van die leerling de volgende persoonsgegevens: 

 • •  Naam 
 • •  Adres
 • •  E-mailadres 
 • •  Telefoonnummer 
 • •  Geboortedatum 
 • •  Gegevens van de school, waaronder naam, adres en telefoonnummer 
 • •  Groep van de leerling 
 • •  Medische gegevens, waaronder informatie over: 

o bijzonderheden over de bevalling; o kinderziekten;
o eten en drinken;
o slapen; 

o medicijngebruik;
o dieet;
o eventuele problemen met het leren praten;
o problemen met zien en/of horen;
o bijzondere gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn;
o bijzonderheden in de gezinssituatie of het voorkomen van leerproblemen in de familie. 

 Gegevens van schoolvorderingen, waaronder informatie over: 

o Doublure; 

o leerproblemen, (aard, duur en hulp tot nu toe);
o het al dan niet hebben van een PGB of zorgarrangement;
o verslagen van zorgverleners met naam zorgverlener en gegevens die op het verslag staan 

vermeld (meestal adres en telefoonnummer, e-mailadres); 

 • •  samenstelling gezin ouders met naam, broertjes zusjes met naam; 
 • •  leeftijd en achtergrond ouders, waaronder opleiding en beroep. 

Deze persoonsgegevens ontvang ik via de overeenkomst die wordt aangegaan en het intakeformulier. Deze gegevens gebruik ik voor de volgende doeleinden: 

 • •  Uitvoering van de begeleiding/remedial teaching; 
 • •  Het mogelijk maken van gebruik van de leeromgeving; 
 • •  Om informatie toe te sturen en contact op te nemen; 
 • •  Het opstellen van een onderzoeksverslag; 
 • •  Het opstellen van adviezen voor begeleiding; 
 • •  Contact met de leerkracht of contactpersoon van de school; 
 • •  En het gebruik van diverse websites waarbij ik de vorderingen van de leerling kan volgen. 

Deze gegevens worden verwerkt omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Zonder deze gegevens kan ik geen remedial teaching bieden, geen onderzoek doen en/of geen adviezen leveren. 

De bijzondere persoonsgegevens die ik verwerk, waaronder medische gegevens, verwerk ik alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de leerling en/of diens ouders of voogd. 

Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code en vingerafdruk.

Mijn sites (www.praktijkabracadabra.nl en leerhulpmiddelen ABraCaDabra) zijn etalages, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Ik ben bij een van de betrouwbaarste servers die er zijn en vertrouw op de bescherming van gegevens door hostnet.nl

Ik gebruik ik voor zover ik weet geen cookies. Bij de webshop ga je naar een HTTPS pagina zodra je een bestelling/betaling gaat doen. Via mijn webwinkel ben ik een verwerkingsovereenkomst aangegaan en ik vertrouw erop dat ook zij de bescherming bieden die ze aangeven. Mijn facturen en administratie verwerk ik via Rompslomp.nl, zij hebben hun diensten geheel beveiligd en ook hier zijn jouw gegevens dus veilig. In dit programma bewaar ik de facturen en de gegevens (naam, adres, klantnaam, e-mailadres) die ik daarvoor nodig heb. 

Ik bewaar dossiers, gegevens en overeenkomsten in de online Leeromgeving van Mijn Superkracht. Dit is een beveiligde leeromgeving en alleen door jou en mij te bezoeken met je eigen unieke toegangscodes. Er is een extra beveiliging door middel van sms-controle. 

Google Analytics

Omdat ik graag wil weten hoe goed mijn website gevonden wordt en waar mensen naar zoeken (dan kan ik mijn diensten daar op aanpassen), maak ik gebruik van Google Analytics. Ik heb hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
Ik heb hierbij de opdracht gegeven om het laatste octet van jouw IP-adres te maskeren (die zie ik dus niet, zou niet eens weten waar ik die moet vinden); Ik heb ‘gegevens delen’ uitgezet en doe hier dus ook niets mee; en maak geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Niet digitale gegevens 

Een enkele keer schrijf ik iets over jou op of bewaar iets wat je bij mij maakte. Ik bewaar dat in map en in een afgesloten kast. En alleen ik weet waar de sleutel verstopt is.

Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Laten we daar maar niet van uitgaan. 

Termijnen waarop ik gegevens bewaar 

Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe. 

Jouw rechten  

Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag me hierover altijd aanspreken. Daarnaast kun je het online dossier raadplegen, zodat je altijd zicht hebt op mijn doen en laten.

Algemene Toverspreuken oftewel spelregels…

 • • Indien uw kind verhinderd is om op de afgesproken afspraak te komen, dienen ouders/verzorgers dit tenminste 24 uur van tevoren door te gegeven via email, WhatsApp of telefoon. Zonder tijdig bericht van verhindering, wordt het tarief voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 • • Remedial teaching is vrijgesteld van de BTW-plicht door de Belastingdienst waardoor er geen BTW berekend wordt over het bedrag. U kunt de facturen voldoen door middel van overschrijving per bank. U ontvangt gespecificeerde facturen per mail. Trainingen en workshops aan volwassenen vallen wel onder BTW plicht. Bij niet tijdige betaling wordt eenmalig een herinnering gestuurd zonder extra kosten, bij een tweede herinnering worden er €7,50 aan administratiekosten berekend. Deze zullen bij elke opvolgende herinnering verhoogd worden met €7,50.
 • • In overleg met de opdrachtgever wordt de locatie bepaald waar de remedial teaching/huiswerkbegeleiding wordt gegeven.  Dit kan in de praktijkruimte, op school of bij het kind thuis. Bezoeken buiten een straal van 5 kilometer vanaf het praktijkadres worden de reiskosten apart in rekening gebracht. Er geldt een tarief van €0,29 per kilometer. De reiskosten worden maandelijks gefactureerd, per week staan de reiskosten op de maandelijkse factuur aangegeven. Over reiskosten dient men BTW te betalen.
 • • Praktijk AbraCaDabra is een eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar, onder nummer 64254399.
 • • Er is geen sprake van een resultaatsverplichting om de gestelde doelen bij de leerlingbegeleiding te bereiken. Praktijk ABraCaDabra kan niet aansprakelijk worden gesteld worden voor tegenvallende resultaten. Ouders zijn zelf verantwoordelijk om thuis te oefenen en erop toe te zien dat het meegegeven huiswerk gemaakt wordt.
 • • Praktijk ABraCaDabra kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen tijdens de reistijd van en naar de praktijk.
 • • Praktijk AbraCaDabra is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens het bezoek aan de praktijk. Praktijk ABraCaDabra is eveneens niet aansprakelijk voor mogelijke ongevallen tijdens bewegend leren (trampoline, wobbel, balansplank) of het graplopen naar de praktijkruimte.
 • • Overleg met derden gebeurt alleen met goedkeuring van de ouders/verzorgers van het kind.
 • • Een uur RT/begeleiding staat gelijk aan 45 minuten fysiek contact op de praktijk (of locatie) en 15 minuten voorbereidingstijd.
 • • Een maandabonnement voor huiswerkbegeleiding loopt van de eerste dag van de maand tot en met de laatste dag. In vakanties (met uitzondering van de zomervakantie) is de praktijk gewoon open en kan de huiswerkbegeleiding gewoon doorgang vinden. Op feestdagen is de praktijk gesloten. Losse uren worden d.m.v. de 10 rittenkaart afgerekend. Maandprijs is elke maand hetzelfde ongeacht het aantal weken of vakanties. De prijs is gebaseerd op een jaar huiswerkbegeleiding. De tien rittenkaart is na aanschaf een half jaar geldig. Losse uren dienen ruim op tijd geboekt te worden (minimaal 48 uur en bij voorkeur een week tevoren). Niet gebruikte uren kunnen niet geretourneerd worden.
 • • Gelieve de kinderen op de afgesproken tijd te brengen en te halen i.v.m. voorgaande en aansluitende afspraken.
 • • De spelregels zijn gepubliceerd op de website. In de mail wordt verwezen naar deze algemene Toverspreuken. Deze kunnen op verzoek worden toegestuurd. Door akkoord te gaan met mijn diensten verklaart u akkoord te zijn met de Algemene Toverspreuken zoals deze vermeld staan op de website.
Burg. Dalenbergstraat 10 1486MT West-Graftdijk 06 305 62 928 info@praktijkabracadabra.nl Ma t/m vrij 9:00 - 17:00 Tijdens begeleidingen zal de telefoon niet opgenomen worden. U kunt mij een WhatsApp sturen.
%d bloggers liken dit: