Training “Leren Leren Methode”

Basisonderwijs: voor leerlingen vanaf 9 jaar tot en met 12 jaar. (groep 5 t/m 8) (8 weken)
Voortgezet Onderwijs; scholieren, studenten, volwassenen een dag van 10.30 tot 16.00

Bij ABraCaDabra wordt de Leren Leren Methode ook aangeboden voor leerlingen uit het basisonderwijs. In 8 lessen van 75 minuten (BO) of een hele dag (VO) geef ik de kinderen handvatten om de eigen manier van leren te ontdekken met een methode die aansluit bij het talent van uw kind. Ervaring leert dat kinderen niet weten hoe zij moeten leren. Zaken als spreekbeurt, werkstuk of boekbespreking (hoe doe ik dat? Waar begin ik?) huiswerk plannen (weer te laat begonnen! Wanneer moet ik dan beginnen?) tekstbegrip (hoe weet ik nu wat echt belangrijk is?) doorzettingsvermogen en zelfkennis (ken ik de te leren stof wel echt?) vormen een belangrijke basis voor het welbevinden van uw kind en daardoor ook voor betere leerresultaten. De nadruk ligt op het zelfvertrouwen en het leren leren zelf.

Wat leert uw kind?
* De werking van het brein en het geheugen.
* Hoe zij verschillende soorten lesstof van school kunnen onthouden.
* Structuur van taal (woordsoorten, structuur van teksten).
* Bewust worden van de eigen talenten en het toepassen ervan bij het leren.
* Zij leren wat een associatie is en hoe zij dit kunnen gebruiken om de combinatie tussen taal en beeld te maken. Op deze manier kunnen zij de leerstof van school beter verwerken en onthouden.
* Kleurmethode: geeft handvatten om teksten op een gestructureerde manier te analyseren. Een tekst wordt met de ‘kleurmethode’ geanalyseerd op hoofd- en bijzaken en onderliggende verbanden (begrijpend lezen.) Op deze manier wordt de opbouw van een tekst visueel gemaakt waardoor verbanden zichtbaar worden en er grip komt op taal.
* Het verwerken van de inhoud in een conceptmap, met bijbehorende eigen associaties en tekeningen, maakt dat de inhoud als “vanzelf” geleerd wordt. Dit is een effectieve manier voor een kind om de leerstof te kunnen oefenen en te herhalen voor een toets.
* de technieken van de Conceptmap (gestructureerde Mindmap). (workshop voor alleen de “Kleurmethode en conceptmap” is ook mogelijk.)
* Letters en klanken herhalen
* Leren om niet helpende gedachten om te zetten naar helpende gedachten.
* Leren om je talenten en positieve kanten te benoemen
* Uw kind krijgt begeleiding bij het voorbereiden van een spreekbeurt/ boekverslag etc. Uw kind leert hoe hij/zij dit kan structureren en organiseren voor zichzelf en kan dit daarna in zijn eigen groep op school voordragen. Mét zelfvertrouwen!

Voor ouders en kinderen BO:
De lessen van de Leren Leren Methode vinden plaats in de praktijkruimte. Ik werk in groepjes van minimaal 3 en maximaal 6 kinderen.
De training bestaat uit 8 lessen en vinden 1x per week plaats op woensdagmiddag van 16.00 -17.15. Wanneer er meer aanmeldingen zijn, wordt er een extra lessenserie ingepland op een andere middag.
De kosten bedragen € 249,- voor 8 bijeenkomsten van 1 uur en 15 minuten. Na betaling is de deelname definitief.

Voor ouders en scholieren VO
Deze dag begint om 10.30 en is om 16 uur afgelopen.
De kosten voor deze training bedragen €165,00

Inbegrepen in de prijs:
* trainingsmap en schrijfmaterialen die nodig zijn tijdens de lessen
* drinken / fruit / versnapering
* boek; Beelddenken, visueel leren en werken door Marion van de Coolwijk ter waarde van € 19,95.
* Ouder gesprek waarin u informatie krijgt over de Leren Leren Methode en het visuele leersysteem.

Deze 8 lessen of de training voor VO kunnen ook individueel aangeboden worden. Tijden en mogelijkheden worden dan met u afgestemd. Voor de individuele lessen geldt het uurtarief van € 42,50

Workshop LEREN LEREN Methode

Een praktische en zinvolle workshop voor iedereen die jeugd wil helpen bij het leren.

Deze workshop voor ouders, docenten en andere jeugdbegeleiders beslaat één dagdeel (2 1/2 uur). U krijgt inzicht in de achtergronden van het visuele leersysteem (beelddenken) middels een actieve presentatie. Na een korte pauze gaan u aan de slag met twee unieke visuele leertechnieken uit de LEREN LEREN Methode die bewezen effect scoren bij tekstbegrip (begrijpend lezen) en het leren (onthouden) zelf. Het geleerde kan direct worden toegepast bij het begeleiden van studerende jeugd.

Doelgroep: Docenten, ouders, begeleiders, coaches, logopedisten, (ortho)pedagogen, psychologen.

Aan de orde komen o.a:

  • De achtergronden van het visuele en verbale leersysteem (beelddenken en taaldenken)
  • De effecten op het gedrag en het leren zelf
  • Visueel leren, wat is dat nou precies? En voor wie is het geschikt?
  • Twee technieken uit de LEREN LEREN Methode:
    • Conceptmap voor beter leren en overzicht van de lesstof
    • De Kleurmethode voor beter tekstbegrip

Kosten voor deze workshop bedragen €95,00 incl. BTW. De duur van deze workshop is 2,5 uur.

Enthousiast geworden? Neem vrijblijvend contact op! 

Burg. Dalenbergstraat 10 1486MT West-Graftdijk 06 305 62 928 info@praktijkabracadabra.nl Ma t/m vrij 9:00 - 17:00 Tijdens begeleidingen zal de telefoon niet opgenomen worden. U kunt mij een WhatsApp sturen.
%d bloggers liken dit: