JaMaRa Rekenen

 

51FFD120-889E-4858-B2E4-C892697C9B2D

JaMaRa is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. De methode is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS www.cnls.nl

JaMaRa is een unieke rekenaanpak waarbij we uitgaan van een krachtige, goede basis in getalbegrip, getalinzicht en goed kunnen automatiseren door te werken met een duidelijke links-rechts rekenrichting.
Deze aanpak wordt met veel succes al jaren door veel leerkrachten, remedial teachers en kindercoaches toegepast.

We leggen een stevig fundament door heel bewust met het lijf, de handen als uitgangspunt te werken,  zo concreet en dicht mogelijk bij het kind. Door aan te sluiten bij de rijping van het kind (via reflexen en lateralisatie), het aanvoelen en doorleven van getallen en hoeveelheden kan het kind op een praktische en snelle manier leren rekenen.

De rekenmethode is vernoemd naar de eerste kinderen die er mee gewerkt hebben. (Jacqueline, Marith en Raf.) Van elke naam vormen de eerste twee letters samen het woord JaMaRa.

Herken je het volgende bij jullie kind?

Je geeft een som en het kind moet lang nadenken, kijkt schuin omhoog met zijn ogen en probeert zich bijvoorbeeld een rekenrekje in zijn hoofd voor te stellen of telt stiekem op zijn vingers om het antwoord te berekenen. De som is niet geautomatiseerd. Misschien redt het kind zich met deze strategie nog in groep 3, maar met grote getallen krijgt het kind een probleem. Het gebrek aan automatiseren werkt door in het totale rekenaanbod.

 • Niet komen tot automatiseren van de plus- en minsommen.
 • Geen getalbegrip aanwezig.
 • De splitsingen t/m 10 maar niet onder de knie krijgen.
 • Blijven hangen in het vooruit- en terugtellen op de vingers.
 • Geen inzicht krijgen in het tientallig stelsel.
 • Over het tiental heen rekenen een lastige stap vinden.
 • Getallen maar blijven omdraaien en spiegelen. Bijvoorbeeld 25 wordt 52.
 • Het plezier verliezen in rekenen.
 • Angst om te rekenen met grote getallen.
 • Een zwak werkgeheugen hebben: moeilijk de eerder geleerde informatie vasthouden.

Wil je ook dat je kind….
 • Grip krijgt op het rekenen in de klas of thuis.
 • het zelfvertrouwen kan laten groeien.
 • jullie kind weer het juiste rekenniveau krijgt.
 • Een goede basis legt in het getalbegrip en het automatiseren, waardoor er een stevig fundament is waar jullie kind later op terug kan vallen

Kies dan om te werken met JaMaRa:

Rekenen met de JaMaRa rekenmethode start bij de basis. Het is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. We pakken het hoeveelheids- en getalbegrip, getalstructuur en automatiseringsvaardigheden aan.

JaMaRa rekenen leert als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt.

JaMaRa rekenen heeft de volgende uitgangspunten:

 • Starten met warming-up oefeningen voor reflexen, lateralisatie en stressreductie zodat het kind openstaat om te leren.
 • Eén eenduidige rekenstrategie,  waarbij we gebruik maken van de rijgmethode, waardoor onze aanpak naast elke rekenmethode in te zetten is.
 • Centraal staat het aanbrengen van een goede koppeling tussen het hoeveelheidsbegrip en getalbegrip. Dat is de basis van het rekenen!
 • Inzicht in getalstructuur aanbrengen, waardoor het rekenen over het tiental geen probleem meer is.
 • Zo concreet en dicht mogelijk bij het kind. Starten met het eigen lijf, maar absoluut niet “tellen op de vingers”. Van het tellen op de vingers af stappen: komen tot automatiseren.
 • Richtingsproblemen aanpakken door te werken met een duidelijke links-rechts rekenrichting.
 • Hoeveelheden niet alleen zien, niet alleen horen, maar echt met je handen gaan voelen (tactiel) en ervaren (bewegen)! Door de hoeveelheid te voelen ga je er betekenis aan geven en het beter begrijpen. Zo vergroot je het leervermogen!
 • Zo min mogelijk handelingen verrichten.
 • Zo min mogelijk talige rekenactiviteit.
 • Op de juiste wijze leren automatiseren door een juiste denkstrategie aan te leren.
 • Splitsingen leren automatiseren door te voelen en te ervaren.
 • Van concreet materiaal naar mentaal niveau.
 • Bewegend het werkgeheugen trainen. Het werkgeheugen van rekenzwakke kinderen schiet vaak tekort.

Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij JaMaRa.

Daar waar het op school mis gaat, pakt JaMaRa aan. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:

 • Hoeveelheids- en getalbegrip
 • Getalstructuur
 • Automatiseringsvaardigheden
 • Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JaMaRa.

Bij JaMaRa wordt er uitgegaan van de volgende punten:

 • 1 eenduidige strategie
 • zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
 • zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
 • zo min mogelijke talige rekenactiviteit
 • koppeling hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
 • inzicht in getalstructuur aanbrengen
 • op de juiste wijze leren automatiseren

De eerste sessie zal een “onderzoekssessie”zijn. Hierin wordt er naar verschillende onderdelen

 • gekeken die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten.
 • Vasstellen hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek
 • Instaptoets om rekenautomatiseringsniveau te bepalen
 • Bespreken uitkomsten
 • Bespreken doelen
 • Opstellen plan van aanpak

De eerste niveaus moeten goed beheerst worden door uw kind. Dit zal dan ook iets langer duren dan de volgende (hogere) niveaus. Bij JaMaRa is het de bedoeling dat uw kind 1 keer in de 3 weken terugkomt bij ons om te laten zien wat hij/zij kan, en om eventueel verder te gaan naar een volgend niveau.

Thuis wordt er ook iets van u verwacht. Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en de 10 minuten per keer.

Bron: CNLS/Breincentrum

Burg. Dalenbergstraat 10 1486MT West-Graftdijk 06 305 62 928 info@praktijkabracadabra.nl Ma t/m vrij 9:00 - 17:00 Tijdens begeleidingen zal de telefoon niet opgenomen worden. U kunt mij een WhatsApp sturen.
%d bloggers liken dit: