Foon, de multifunctionele alleskunner!

Een multifunctionele alleskunner, zo kan ik de FOON wel omschrijven. FOON is in te zetten voor alle vakgebieden. Het mag wel duidelijk zijn dat ik een groot fan ben van FOON. Er is eigenlijk geen begeleidingssessie dat ik de FOON niet gebruik. Wanneer kinderen de praktijk binnenkomen hoor ik al vaak; ‘Esther gaan we op FOON?’ De ervaring heeft geleerd dat eerst even bewegen voor we aan de slag gaan, heel goed werkt, dus rollen we FOON direct uit. Maar wat is die FOON nu eigenlijk en wat kun je er dan allemaal mee?

FOON is een grote mat van vinyl, hij heeft de vorm van een smartphone. Waarschijnlijk is dat wat kinderen aanspreekt. FOON beschikt over 10 toetsen in verschillende kleuren. Deze toetsen zijn allemaal groot genoeg om te springen. De kleuren komen overeen met de kleuren van de Rekenbootcamp. Voor kinderen die hiermee bekend zijn, werkt dat heel prettig. Wanneer ze nog geen rekenbootcamp hebben gevolgd leren ze verbazend snel de kleuren van de rekenbootcamp kennen. Op iedere toets staan letters, net als de mobiele telefoons van vroeger, toen we nog per toets meerdere keren moesten drukken om een letter te selecteren. Kinderen vinden dat heel interessant. Verder staan er nog verschillende symbolen op de FOON. Dit zijn zowel reken, als taalsymbolen. Wanneer je kinderen even hun gang laat gaan, ontdekken ze zelf al snel mogelijkheden met FOON. De leukste spellen ontstaan wanneer je ze hun gang laat gaan.

Ik start de begeleiding daarna met geheugentraining. Kinderen kunnen reeksen springen, die ik daarvoor opgenoemd heb. Ik noem een reeks en het kind springt deze na. Daarna varieren we in moeilijkheidsgraad. Het leuke is, dat het altijd goed is (ook wanneer het eigenlijk niet goed is). Het kind heeft zelf niet door wanneer het een reeks verkeerd springt en dat laten we lekker zo, op deze manier doet het alleen maar succeservaringen op.
Behalve geheugentraining oefen ik ook te tafels, plus en minsommen en spelling op FOON. De mogelijkheden zijn eindeloos en ik heb nog lang niet alle ontdekt. Samen met de kinderen blijf ik ook zoeken naar nieuwe spelletjes en manieren om FOON te gebruiken in de klas of tijdens de begeleiding. De kinderen krijgen een miniFOON mee om thuis en in de klas te oefenen. Vooral voor de tafels is dit heel prettig.

FOON is dus een fijne tool die ik in mijn praktijk inzet. Hij is makkelijk mee te nemen op locatie en kinderen zijn er dol op. Het maakt het leren leuker. Behalve dat het leuk is, werkt het ook nog eens heel goed! FOON is niet alleen voor professionals, ook ouders kunnen met FOON op een leuke manier oefenen!
Ben je na het lezen enthousiast geworden over FOON en denk je nu dat wil ik ook? Meld je dan aan voor een workshop! In 2,5 uur leer je de FOON helemaal kennen en ontvang je genoeg inspiratie om aan de slag te gaan. Een workshop kost €79,- en daarvoor ontvang je ook nog eens een FOON-mat t.w.v. €60,-!

Meer informatie over de FOON-Workshop vind je op http://www.praktijkabracadabra.nl mailen kan naar info@praktijkabracadabra.nl Tot gauw!

Iedereen kan leren rekenen met JaMaRa!

 

JaMaRa Rekenen

JaMaRa is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. De methode is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS www.cnls.nl

Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij JaMaRa.

Daar waar het op school mis gaat, pakt JaMaRa aan. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:

 • Hoeveelheids- en getalbegrip
 • Getalstructuur
 • Automatiseringsvaardigheden
 • Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JaMaRa.

Bij JaMaRa wordt er uitgegaan van de volgende punten:

 • 1 eenduidige strategie
 • zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
 • zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
 • zo min mogelijke talige rekenactiviteit
 • koppeling hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
 • inzicht in getalstructuur aanbrengen
 • op de juiste wijze leren automatiseren

De eerste sessie zal een “onderzoekssessie”zijn. Hierin wordt er naar verschillende onderdelen

 • gekeken die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten.
 • Vasstellen hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek
 • Instaptoets om rekenautomatiseringsniveau te bepalen
 • Bespreken uitkomsten
 • Bespreken doelen
 • Opstellen plan van aanpak

JaMaRa gaat ALTIJD terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om later met grote getallen te gaan rekenen. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of uw kind toe is aan een volgend niveau. Er wordt een enkele strategie aangeleerd, die toepasbaar is op alle getallen van 1 tot oneindig. Daarnaast leert JaMaRa het kind rekenen in units plaats van tellen, waardoor het werkgeheugen niet belast wordt en het kind door kan krijgen hoe een en ander met betrekking tot optellen, aftrekken en inwisselen in elkaar grijpt.

JaMaRa leert als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. JaMaRa revalideert het denkproces. Tijdens het oefenen worden er zgn. ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijt raakt.

De eerste niveaus moeten goed beheerst worden door uw kind. Dit zal dan ook iets langer duren dan de volgende (hogere) niveaus. Bij JaMaRa is het de bedoeling dat uw kind 1 keer in de 3 weken terugkomt bij ons om te laten zien wat hij/zij kan, en om eventueel verder te gaan naar een volgend niveau.

Thuis wordt er ook iets van u verwacht.

Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en de 10 minuten per keer.

Bron: CNLS

Burg. Dalenbergstraat 10 1486MT West-Graftdijk 06 305 62 928 info@praktijkabracadabra.nl Ma t/m vrij 9:00 - 17:00 Tijdens begeleidingen zal de telefoon niet opgenomen worden. U kunt mij een WhatsApp sturen.