Beelddenken

Deze slideshow vereist JavaScript.

Wat is dat Beelddenken?

Een zwijgzame maar creatieve leerling?

Beelddenken hoort bij mensen. Ieder mens denkt op zijn tijd in beelden en we worden allemaal als beelddenker geboren! Het relatief veel in beelden denken, is in de dagelijkse praktijk moeilijk te constateren. Bij ouders en leerkrachten is er vaak weinig over bekend, waardoor het signaleren en herkennen van beelddenken moeilijk is.

Beelddenken en school, gaat dat samen?

Kinderen die in beelden denken, kunnen problemen krijgen op school op het gebied van: taal, rekenen, tekstbegrip, concentratie en werktempo. Ze krijgen op een andere manier de informatie binnen en verwerken dat ook anders dan taaldenkers.

Beelddenkerszijn echter heel inventief: door hun manier van denken kunnen ze dingen snel doorzien en oplossen.

Beelddenkers en het gebruik van hun zintuigen

Ons onderwijssysteem is verbaal en op volgorde ingesteld. Beelddenkers verwerken de informatie met ál hun zintuigen tegelijk: horen, zien, doen, ruiken en voelen. Alleen op deze manier zijn ze in staat een beeld te vormen bij de aangeboden stof. Dit moeten ze dan nog verwerken en onthouden. Dat kost veel tijd en is dus lastig in ons onderwijssysteem.

Het visuele leersysteem? 

De manier van lesgeven op de basisschool is vaak gericht op een verbale manier van informatie verwerken: de leerkracht vertelt en het kind luistert en krijgt de stof in stapjes aangeboden. Beelddenkers willen liever zien en doen en willen het overzicht in een keer zien. Wanneer een kind leert hoe hij/zij het beste kan leren, hebben ze de mogelijkheid om zich makkelijker en beter te ontwikkelen.

Een paar algemene kenmerken van jonge beelddenkers

  • Maken een trage en soms afwezige indruk
  • Maken liever gebaren, wijzen, doen voor of tekenen dan woorden te gebruiken
  • Zijn creatief in het bedenken van oplossingen
  • Hebben moeite om teveel instructies tegelijk op te volgen
  • Zijn snel afgeleid en ongeconcentreerd
  • Zijn goed in organiseren en de leiding nemen bij spelletjes
  • Zijn snel in het vinden van oplossingen
  • Hebben wisselende schoolprestaties 

          (bron stichting beelddenken)

Bij ABraCaDabra bied ik diverse manieren/methodes aan om beelddenkers te helpen. Afhankelijk van je wensen en voorkeuren en de aard van de problemen kiezen we welke methode past bij jouw kind! Deze methodes zijn ook zeer geschikt voor kinderen met AD(H)D, ASS en aanverwante stoornissen. Samen gaan we ervoor zorgen dat jouw kind leert omgaan met zijn leerstijl. Ik bied het kind handvatten om de stof te leren omzetten naar wat voor hem of haar logisch is.

Ik bied eveneens de mogelijkheid om de training CITO (of IEP) in Beeld te volgen. Deze training zorgt ervoor dat je kind stevig in zijn schoenen komt te staan, waardoor hij/zij zich zekerder gaat voelen tijdens toetsen als de CITO en IEP. Je kind gaat met vertrouwen de Cito (IEP)-toets tegemoet en merkt dat de (eind)Cito (IEP)-toets ook niet méér is dan een herhaling van de basisschool-stof.

Burg. Dalenbergstraat 10 1486MT West-Graftdijk 06 305 62 928 info@praktijkabracadabra.nl Ma t/m vrij 9:00 - 17:00 Tijdens begeleidingen zal de telefoon niet opgenomen worden. U kunt mij een WhatsApp sturen.
%d bloggers liken dit: