2Hands4Kids Rekenen (Hands-On)

Hands-On Rekenen

Rekenen vanuit HANDelen en hoeveelheden

Onze unieke psychomotorische aanpak van (hoofd-)rekenproblemen steunt op aanvoelen van hoeveelheden en ervaren van de links-rechts-rekenrichting. Deze methode is zo sterk dat we er fier op zijn dat 95% van de kinderen na slechts 6 sessies basisvaardigheden kunnen hoofdrekenen waarbij we een fundamenteel zicht krijgen of er werkelijk dyscalculie in het spel is (als stoornis) of slechts een ernstig rekenprobleem of rekenachterstand.

Hands-On rekenen is een manier om kinderen met rekenproblemen of dyscalculie met een aanpak op schematisch manipuleerbaar niveau (opnieuw) te leren rekenen.

Op een speelse manier, met materiaal en een goede begeleiding wordt voor deze kinderen rekenen weer leuk, kan het zelfvertrouwen toenemen en faalangst verdwijnen.

Deze ‘hands-on’ training is door Wendy Peerlings (psychomotorisch therapeut, leraar, auteur van onder andere Stresskids, deskundige op het gebied van leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen, praktijk Explore in België) ontwikkeld.

De methode werkt bijzonder goed en snel en werkt vanuit de leerlijnen.

Na enkele sessies hoofdrekenen de kinderen op schematisch manipuleerbare wijze tot zo ver je maar wilt.

De eigenheid van de aanpak is gebaseerd op psychomotorische inzichten in de telrij en richtingen in het rekenen, psychomotorisch leren, wetenschappelijk onderzoek bij kinderen en jongeren met dyscalculie èn heel veel ervaring in rekenremediëring met kinderen die compleet vast waren gelopen in het (hoofd)rekenen op school.

De ‘Hands-On’-methode is de zeer succesvolle aanpak van Wendy in haar praktijk Explore voor kinderen met specifieke, maar ook vaak voorkomende rekenproblemen zoals:

▪ splitsingen maar niet in de vingers krijgen

▪ de brug over het tiental die een brug te ver lijkt

▪ blijven tellen i.p.v. tot ‘rekenen’ te komen

▪ onvoldoende inzicht in het tientallig stelsel

▪ niet los kunnen komen van MAB-blokjes (of reken rekje)

▪ doortellen en terug tellen als enige strategie blijven hanteren

Aanpak

Al doende leren

Onze aanpak vertrekt vanuit een degelijk onderbouwde psychomotorische én didactische observatie vanuit onze geregistreerde en copyright beschermde 2Hands4Kids Teltest.

Daarna gaan we aan de slag op onze eigen “2Hands4Kids Rekenen” (Hands-On) manier:

  • 6 sessies van 1 uur (voor optellen en aftrekken) om te leren tellen, hoeveelheden leren aanvoelen, inzicht in optellen en aftrekken te krijgen op een volledig schematisch-manipuleerbare manier ZONDER werkblaadjes, ZONDER telbaar MAB-materiaal en ZONDER computer.
  • Hands-On is echt hands-on maar absoluut niet “tellen op de vingers”. Je handen geven de richting aan waarin je rekent. Zo maken we komaf met richtingsproblemen in het rekenen.
  • We volgen dezelfde leerlijn als op school maar dan op het tempo van het kind en verticaal uitgebreid want 8 + 5, 18 + 5, 108 + 5 en zelfs 1.234.508 + 5  zijn haalbaar als je op jezelf durft vertrouwen dat je het echt begrijpt nu.
  • We zetten dus 100% in op stress- en faalangstreductie en opbouwen van zelfvertrouwen in rekenen.
  • We gebruiken dezelfde didactische aanpak van sommen als op school. Zo kan het kind meteen in de klas profiteren van wat het met onze aanpak leert, maar we bouwen het opnieuw op.
  • Je krijgt “2Hands4Kids Rekenen” (Hands-On) materialen mee van je “2Hands4Kids Rekenen” (Hands-On)-trainer  waarmee je thuis en zelfs in de klas kan werken.
Burg. Dalenbergstraat 10 1486MT West-Graftdijk 06 305 62 928 info@praktijkabracadabra.nl Ma t/m vrij 9:00 - 17:00 Tijdens begeleidingen zal de telefoon niet opgenomen worden. U kunt mij een WhatsApp sturen.
%d bloggers liken dit: